Stanovisko Open-source Aliance k článku zveřejněném 19. května 2019 v Deníku N

Předseda představenstva Open-source Aliance Pavel Dovhomilja se důrazně ohradil proti článku Barbory Janákové s názvem „Státní správě měl se softwarem pomoci spolek bez členů. Na jednání ho přivedla poslankyně ANO,“ který zveřejnil Deník N 19. května 2019. Písemně kontaktoval šéfredaktora Deníku N Pavla Tomáška, kterému sdělil, že v textu jsou uvedena lživá a nepravdivá tvrzení, zavádějící informace, týkající se jednání sněmovního podvýboru pro digitalizaci státní správy, kterého se zúčastnili zástupci Open-source Aliance.

Informoval šéfredaktora, že s autorkou před vznikem a zveřejněním článku několikrát hovořil telefonicky, na otázky jí odpověděl i písemně. Poté, co z jejího telefonátu nabyl dojmu, že její cílenou snahou je spolek Open-source Aliance a jeho osobu zdiskreditovat, poslal jí další email. Uvedl v něm vysvětlující informace a nabídl osobní schůzku. Na nic z toho však redaktorka nereflektovala a článek zveřejnila, aniž použila zaslané informace. V textu hrubě zkreslila fakta, ignorovala poskytnuté stanovisko k danému tématu, naopak v článku zmínila tři roky starou událost, která se nijak netýkala projednávané agendy, tedy open source, a Pavla Dovhomilju v něm označila za lobbistu, spojovaného s kontroverzním podnikatelem Ivo Rittigem.

Musím se proti tomu důrazně ohradit, protože jsem nikdy v minulosti nebyl vyšetřován nebo jen kontaktován Policií ČR v souvislosti s tímto podnikatelem. Navíc nevidím žádné racionální zdůvodnění toho, proč je v textu zmíněna událost z roku 2016, která nemá žádnou souvislost s Open-source Aliancí. Vnímám to jako snahu redaktorky mou osobu veřejně diskreditovat a poškodit mou pověst a podnikatelské jméno. Požádal jsem proto pana šéfredaktora o zveřejnění mého stanoviska k danému článku, ve kterém uvádím mimo jiné pravdivá fakta o průběhu jednání sněmovního podvýboru, vysvětluje Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance.

V emailové odpovědi zástupci Open-source Aliance šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek uvedl, že podnět prověřil, že nebylo jejich záměr nikoho poškodit ani diskreditovat. Článek je podle něj zpracovaný korektně a stojí si za ním. Stanovisko Pavla Dovhomilji k článku nezveřejnil.

Zástupci spolku se s touto odpovědí nespokojili a šéfredaktora Deníku N znovu písemně oslovili. Opět ho upozornili na to, že v článku jsou uvedeny nepravdy, týkající se průběhu jednání podvýboru, že redaktorka Janáková vložila některým účastníkům jednání do úst citace, které nikdy neřekli, naopak zřejmě záměrně opomenula informovat o projektu open-source pro veřejnou správu, jehož používání a zavedení do chodu především státních úřadů, by přineslo odemčení uzamčených proprietárních systémů a především mnohamilionové úspory veřejných financí. „Byl jsem přítomen celému jednání podvýboru, a to co v článku uvedla redaktorka Janáková, tam nezaznělo. Domnívám se, že zcela úmyslně zveřejnila dezinformace, aby poškodila Alianci,“ prohlásil Petr Smolník, asistent poslance Roberta Králíčka (ANO), který jej na jednání podvýboru zastupoval.

V neposlední řadě zástupci spolku ještě jednou upozornili, že výsledkem jednání podvýboru byla jednomyslná podpora záměru Open-source Aliance, schválení vytvoření pracovní skupiny a další projednávání bylo předáno sněmovnímu výboru. Proto je velmi zarazila věta, uvedena v perexu článku Barbory Janákové, cituji: „Po dotazech Deníku N z toho však sešlo,“ a chtěli vědět, jaké informace jim tedy redaktorka Janáková sdělila.

Na tento email již šéfredaktor Deníku N Pavel Tomáš nereagoval, proto se zástupci Open-source Aliance rozhodli, že budou postupovat právní cestou. Jejich cílem je, aby se nejen čtenáři Deníku N, ale především jejich partneři a členové dozvěděli pravdivé informace a zabránili zveřejňování dalších lživých, zavádějících a tendenčních článků o její činnosti, členech a aktivitách. „Přiznám se, že mi přijde děsivé, že si v dnešní době, může kdokoliv zveřejnit kdekoliv lži, pomluvy, pošpinit vás a vlastně není šance se proti tomu bránit. Protože nás ten článek poškodil, budeme důslední a využijeme všechny dostupné právní kroky,“ konstatoval Pavel Dovhomilja.

V Praze 25. 9. 2019

Představenstvo Open-source Aliance

www.osaliance.cz
Na Pankráci 1683/127
14000 Praha 4 – Nusle
email: info@osaliance.cz