Open-source Aliance se představila v Poslanecké sněmovně

27. 11. 2019

Zástupci Open-source Aliance (Aliance) společně s poslancem Hnutí ANO Robertem Králíčkem vystoupili v úterý 26. listopadu 2019 na půdě Poslanecké sněmovny k tématu digitalizace veřejné správy v rámci vládního dokumentu Digitální Česko. Velkou pozornost věnovali řešení open source a také připravované konferenci k digitalizaci na úrovni států V4.

„Vláda má ve svém programovém prohlášení jako jednu ze svých priorit digitalizaci státu, digitalizaci veřejné správy a velmi aktivně v tom působí prostřednictvím vládního zmocněnce pana Vladimíra Druzilly,“ řekl v úvodu Robert Králíček, místopředseda podvýboru pro e-Government a pokračoval: „Osmého listopadu jsme ve třetím čtení schválili zákon o právu občana na digitální službu. Tento zákon nás v digitalizaci poměrně zásadním krokem posouvá vpřed, nicméně bude potřeba najít také prostředky, a ty efektivně investovat. A jedním z efektivních řešení je právě využití open source technologií v digitalizaci veřejné správy.“

Přínosy plynoucí ze zavedení open source popsal ve svém vystoupení předseda Aliance Pavel Dovhomilja. Zmínil obecné principy jeho fungování a v neposlední řadě vytýčil směr, jakým by se Aliance v budoucnu ráda ubírala. „Chceme se soustředit na nabírání dalších členů a významnou roli budou hrát také komunity soustředěné kolem otevřených řešení působící v České republice,“ uvedl Pavel Dovhomilja. Jako velmi zajímavá se podle něj jeví ambice spustit centrální úložiště řešení, kde bude díky aktivitám, resp. vývoji členů Aliance, volně dostupný software pro orgány veřejné správy. Úřady tak dostanou možnost získat agendová řešení bez nepřiměřeně vysokých nákladů na pořízení licencí. Doprovodným efektem bude i vlastnictví kódu, což umožní institucím významně ztransparentnit investice do IT řešení a zároveň bude podporovat otevřenou soutěž mezi případnými dodavateli podpůrných a rozvojových služeb.

Dosavadní fungování Aliance shrnul ve své řeči člen dozorčí rady Aliance Tomáš Knížek. „Úspěšně probíhá nábor nových členů. Působení členů v rámci Aliance má zásadní význam pro její fungování a to právě díky zkušenostem a know-how, které s sebou přinášejí.“ Aliance se chce zaměřit na vytvoření podmínek pro vznik potřebné legislativy, podporu technologicko-procesních principů a zejména bezpečnost otevřených řešení. Dále má ambici zapojit do svého fungování startup inkubátor a volně působící komunity, které samovolně působí kolem nejrozšířenějších řešení. „Plánuje se spuštění veřejného GITu, kde by se měla v průběhu 1. kvartálu příštího roku objevit první volně dostupná řešení pro veřejné instituce,“ dodal Tomáš Knížek.

„Na závěr bych vás rád pozval na konferenci zde na půdě Poslanecké sněmovny, kterou budeme pořádat s Aliancí ve spolupráci se zeměmi V4. Pozváni budou vládní zmocněnci pro digitalizaci ze Slovenska, Maďarska a Polska, kteří přednesou své příklady nebo své case studies právě s využitím open source v digitalizaci jejich státu. Dá se předpokládat, že v průběhu konference vzejde otázka, zda by nebylo vhodné stanovit nějaké procentuální zastoupení open source technologií ve veřejné správě, které bychom pak doporučili naší vládě,“ konstatoval poslanec Králíček.

Video záznam z briefingu:

Tisková zpráva:

www.osaliance.cz
Na Pankráci 1683/127
14000 Praha 4 – Nusle
email: info@osaliance.cz

KONTAKT PRO MÉDIA:
Alena Maršálková
Relative PR & Consultancy, s.r.o.
Rohanské nábř. 661/5, Praha 8
email: alena.marsalkova@relativepr.cz