Open-source Aliance se rozrostla o dalšího člena – společnost Next Generation Security Solutions s.r.o.​

(NGSS) je česká společnost poskytující služby specialistů v oblasti řízení a nastavování bezpečnostních procesů, implementace bezpečnostních služeb a provádění bezpečnostních i penetračních testů.

NGSS se specializuje na poskytování služeb v oblastech:

  • Zákon o kybernetické bezpečnosti
  • ISMS (ISO 27001)
  •  Ochrana osobních údajů, GDPR
  • Bezpečnost informačních systémů
  • Bezpečnost IoT
  • ČSN ISO/IEC 20000-1:2019 – Management IT služeb

Společnost provozuje jedinečnou službu Security Management Center (SMC) přinášející koncept GRC (Governance, Risk Management and Compliance). Tato koncepce je unikátní tím, že spojuje informace technické bezpečnosti (např. výstupy ze SIEM) a procesní bezpečnosti (např. analýzu rizik) a díky analytickým nástrojům umožňuje správné určení priorit a efektivní zacílení zdrojů na bezpečnost.

SMC dokáže data analyzovat a následně vizualizovat tak, aby výsledkům rozuměli nejen odborníci v oblasti IT či bezpečnosti, ale aby se v nich orientovalo i samotné vedení společnosti. Produkt je vyvíjen i na bázi open-source tj. bez jakýchkoliv vendor lock-in nástrah. Vysokou přidanou hodnotu a zásadní konkurenční rozdíl tvoří podpora odbornými konzultanty a prvky bezpečnostní heuristiky umožňující provádět správná rozhodnutí i za situace, kdy některé klíčové informace chybí.

https://www.ngss.cz/

www.osaliance.cz
Na Pankráci 1683/127
14000 Praha 4 – Nusle
email: info@osaliance.cz