» Aktuality » Otevřenost ICT ve veřejné správě už není jen teorie

Otevřenost ICT ve veřejné správě už není jen teorie

Před časem jsme vás seznámili s posláním a programem Open-source Aliance, která jako nezávislé sdružení organizací a odborníků pro open-source chce být partnerem veřejné správě při plnění povinností týkajících se právě nasazování OS a otevřenosti v ICT obecně. Jen tedy připomeňme, že Open-source Aliance chce prosazovat nejen samotné open-source produkty (a nejen) do veřejné správy, ale chce také pomáhat s celkovou otevřeností informatiky v úřadech, což je stále palčivější téma. Tlak na snižování nákladů na obří informační systémy, jejich častá technologická i morální zastaralost a v neposlední řadě spousta nových povinností eGovernmentu, to jsou jen některé z důvodů, pro které se veřejná správa musí a chce poohlížet po otevřených alternativách.

Informační koncepce České republiky, což je pro úřady závazný rámec, má několik principů a zásad vedoucích k celkové otevřenosti a transparentnosti v informatice. Zároveň se v uplynulých dvou letech výrazně změnil legislativní rámec, a to přijetím dvou nových zákonů, zákonem 12/2020 (takzvané PDS) a zákonem 261/2021 (takzvané DEPO). Kromě výrazných změn v samotném digitálním fungování veřejné správy také tyto dva zákony posilují kontrolní mechanismy, díky kterým by měla být větší a účinější kontrola úřadů nad tím, co v informatice vlastně činí. Takovými nástroji je povinnost souladu právě s Informační koncepcí ČR, nově zaváděné “řízení informatiky” (místo dosavadního řízení jen informačních systémů) a nebo povinnost před realizací i před spuštěním si nechat ICT projekty schválit ze strany Ministerstva vnitra. A tak úřady samy pokukují po takových řešeních, která by je vymanila ze závislosti na současných dodavatelích a jejich praktik.

Zde přichází možnost open-source platforem (databáze, systémy pro správu obsahu, integrační platformy, API rozhraní a jejich správa, apod.), jež jsou mnohdy efektivnější a modernější, než drahé proprietární produkty velkých ICT dodavatelů. Ale ono to není tak jednoduché. Přechod na nové technické řešení vyžaduje jednak posun v myšlení a jednak dodatečné personální, znalostní i ekonomické zdroje. Na počátku je tedy skutečně open-source možná dražší, než současná uzavřená řešení, jeho efektivita se však velice rychle ukáže.

Open-source Aliance v uplynulém roce pracovala na několika praktických věcech, které mají úřadům s jejich povinnostmi pomoci. Jedním takovým výstupem je dokument s návrhem obecně použitelných vzorových ustanovení do smluv, která právě mají zajistit nezávislost na dodavateli a otevřenost (jak technickou, tak ale také tu právní, kde je často velký problém). Dalším je seznam požadavků na takzvanou “otevřenou integraci”. Ten řeší velice časté situace, kdy stávající dodavatelé požadují mnohdy nesmyslné a nehorázné částky za rozhraní a služby, kterými se jimi dodávaný systém integruje s ostatními systémy v úřadu. To je aktuálně asi ten nejpalčivější problém, na který bohužel doplácí právě ty úřady, které chtějí otevřenost prosazovat prakticky. A střetnou se s tvrdou realitou současných smluv s dodavateli a jejich nevýhodných podmínek.

Aliance také připravila desatero kroků k otevřeným informačním systémům v úřadu a nyní jednotlivé kroky společně s dalšími odborníky rozpracovává a uvádí k nim i příklady. Rozšířenou verzi chce mít jako public draft do konce roku. Vše je k dohledání na webu www.openczeg.cz a nebo na www.openczeg.cz/otevřené-metodiky.


Desatero kroků „Jak na otevřenost ICT v úřadu

  1. Musí se na to myslet, a to na všech úrovních

2. Při přebírání principů a zásad z IKČR je správně pochopit a adoptovat

3. Do svých principů si dát i ty k otevřenosti a OS

4. Zahrnout OS do své koncepce, architektury, standardů a požadavků

5. Vyžadovat OS ve svých řešeních po dodavatelích

6. Zavést pozitivní bonifikaci otevřených řešení v hodnocení nabídek

7. Udělat si assessment toho, kde už OS mám a kde ho můžu a chci mít

8. Vybudovat si závazná technologická prostředí a vyžadovat je pro nové dodávky

9. Při každé poptávce zjistit, zda existuje OS a primárně poptat ten, teprve pak proprietární řešení

10. Pokud nebude řešení OS, požadovat jeho uvolnění, kódy, práva

…a to vše uplatnit i pro stávající systémy a řešení.

________________
Autorem je Michal Rada, předseda výboru pro legislativu
a výboru pro e-government a architekturu Open-source Aliance

www.osaliance.cz
Švábova 772/18
15200 Praha 5 – Hlubočepy
email: info@osaliance.cz