» Aktuality » Pracovní výbor pro legislativu uspořádal pro členy Open-source Aliance workshop k nové legislativě

Pracovní výbor pro legislativu uspořádal pro členy Open-source Aliance workshop k nové legislativě

Aliance nabízí svým členům nejen možnost podílet se na zajímavém partnerství v rámci rozvoje a prosazování otevřených řešení ve veřejné správě, ale také zajímavé akce pro své členy. Jedna z nich se uskutečnila pod záštitou pracovního výboru pro legislativu.

V úterý 22. června proběhl on-line workshop pracovního výboru pro legislativu věnovaný novému legislativnímu rámci pro eGovernment a jeho dopadům.

Workshop byl určen pro členy Aliance a měl hojnou účast. V první část přednesl Michal Rada podrobné informace o novém rámci pro rozvoj eGovernmentu a fungování a digitalizaci veřejné správy, tzv. DEPO (Zákon o změně zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci), které je těsně před vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Účastníci si vyslechli prezentaci rozebírající nejzásadnější z více jak 2000 změn z více než 180 předpisů, prezentace byla samozřejmě zaměřena na EG zákony, kdy se mění od Zákona o základních registrech až po Zákon o archivnictví a spisové službě. U každé změny zazněly i konkrétní dopady změn předpisů – tentokrát spíše z pohledu dodavatelů a partnerů pro úřady.

V diskusi, která následovala po přednášce například zaznělo, že ICT firmy mají ztížený přístup k informacím oproti úřadům, že chybí praktická platforma pro sdílení zkušeností a také to, že nová legislativa je příležitostí i pro samotný open-source. Tvorba otevřených „lehkých“ řešení je jedním z rychlých a efektivních způsobů, jakými mohou úřady dostát svým novým povinnostem a to zejména v oblasti propojování a sdílení údajů napříč agendami, nebo při rozvoji informačních systémů.

Veřejnou část prezentace můžete vidět zde

Podobné workshopy budou pro členy Open-source Aliance dále pokračovat. Některé jejich části chceme také poskytnout k veřejnému užití. Proto sledujte náš web a projekty otevřené metodiky, či openczeg.cz.

www.osaliance.cz
Švábova 772/18
15200 Praha 5 – Hlubočepy
email: info@osaliance.cz