» Aktuality » Proběhla Valná hromada Open-source Aliance

Proběhla Valná hromada Open-source Aliance

Za přítomnosti zástupců většiny členů spolku Open-source Aliance se ve středu 10. listopadu 2021 uskutečnila Valná hromada. Po schválení programu a volbě orgánů schůze se ujal slova předseda představenstva Aliance Pavel Dovhomilja. Krátce shrnul činnost spolku za uplynulý rok a informoval přítomné o nových členech. Do Aliance vstoupila největší česko-slovenská advokátní společnost HAVEL&PARTNERS, která se dlouhodobě zaměřuje na inovativní technologická řešení a digitalizaci soukromého sektoru i veřejné správy a společnost AXENTA, která už více než deset let působí v oblasti komplexních bezpečnostních řešení a služeb.

Valná hromada projednala a schválila výši členského příspěvku a pravidla jeho hrazení a zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2020. Zástupci pracovních výborů Aliance přednesli své zprávy o činnosti a prezentovali dosavadní výsledky.

V závěrečné diskuzi si přítomní vyměnili řadu nových poznatků z oblasti zavádění open-source řešení a to nejen v rámci veřejné správy a nastínili další možnosti v souvislosti se stále trvající pandemickou situací, která otevírá další online příležitosti a aktivity.

Video s komentáři některých členů najdete zde.

www.osaliance.cz
Švábova 772/18
15200 Praha 5 – Hlubočepy
email: info@osaliance.cz