» Aktuality » TISKOVÁ ZPRÁVA | Na Valné hromadě se poprvé prezentovaly Výbory Aliance

TISKOVÁ ZPRÁVA | Na Valné hromadě se poprvé prezentovaly Výbory Aliance

Ve čtvrtek 22. října 2020 proběhla Valná hromada Open-source Aliance. Vzhledem k vyhlášeným přísným hygienickým opatřením v souvislosti s pandemií, se členové Aliance zúčastnili jednání online. Po schválení programu a volbě orgánů schůze, informoval Pavel Dovhomilja, předseda představenstva o přijetí nového člena. Do Aliance vstoupila společnost KPC-Group. Založena byla v roce 2001. Její vizí je pomáhat rozvíjet férové, transparentní a inovativní prostředí na trhu ICT, misí pak zprostředkovávat zahraniční know-how pro lepší využití informačních technologií, nabízet nezávislý lokální výzkum a poskytovat platformu pro výměnu zkušeností napříč trhem.

Valná hromada dále projednala a schválila výši členského příspěvku a pravidla jeho hrazení, zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2019. Před tím, než přišli ke slovu předsedové jednotlivých výborů, které Aliance ustanovila na červnové Valné hromadě, byl formálně ustanoven Výbor pro digitalizaci ve zdravotnictví. Jeho členové už totiž několik měsíců pracují pod vedením předsedy Martina Koníře, náměstka pro IT Nemocnice Na Bulovce. Členové Výboru pro bezpečnost, Výboru pro e-Government a architekturu a Výboru technologicko-procesního se pravidelně scházejí, plní vytýčené cíle. Snad jediné co jim chybí, je dostatek času, aby plánovanou agendu zvládli. Svou činnost naplno dosud nezahájil Výbor pro legislativu, což se podle slov Pavla Dovhomilji v nejbližších týdnech zlepší.

Valná hromada skončila krátkou věcnou diskuzí nad největšími výzvami, které s sebou přináší současná pandemická doba.

www.osaliance.cz
Švábova 772/18
15200 Praha 5 – Hlubočepy
email: info@osaliance.cz