Výbor pro bezpečnost

Výbor pro bezpečnost Open-source Aliance se věnuje aktuálním tématům z oblasti  bezpečnosti a rizik v souvislosti s open source. Členové výboru se 2x měsíčně pravidelně setkávají (v současné době online formou).

Do výlučné působnosti výboru patří:

a) navrhovat, projednávat a propagovat standardy v oblasti řízení bezpečnosti a rizik;
b) vytvářet nebo upravovat metodické materiály a doporučení v daných oblastech pro Spolek;
c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci nebo veřejné správy v daných oblastech.

Nyní členové výboru pracují na sestavení podkladů pro následné zhotovení prezentační brožury, která bude určena k prezentaci výboru před odbornou veřejností, státní a veřejnou správou.
Dále připravují „kuchařku-desatero principů“, která bude pro státní správu sloužit jako návod pro přístup k výběru a implementaci open source řešení s pravidly bezpečnosti a rizik. Bude se zabývat legislativou, technickými specifikacemi, business bezpečnostními pravidly a dalšími oblastmi, a to jak z pohledu dodavatele tak odběratele informačních systémů.

Předseda výboru:
Petr Smolník

Členové:
Miroslav Wolf
Josef Kratochvíl
Tomáš Hamr
Jiří Batěk
Josef Listík
Luboš Fric
Ondřej Tichý
Jaromír Žák
Lukáš Přibyl
Antonín Šefčík
Petra Rakič
Ondřej Tichý
Jan Kozák
Marek Najman