Výbor pro bezpečnost

Do výlučné působnosti Výboru patří:

a) navrhovat, projednávat a propagovat standardy v oblasti bezpečnosti;
b) vytvářet metodické materiály a doporučení v dané oblasti pro Spolek;
c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci v dané oblasti.

Předseda:
Petr Smolník

Členové:
Miroslav Wolf
Josef Kratochvíl
Ivana Hančíková
Tomáš Hamr
Jiří Batěk
Ondřej Tichý
Jaromír Žák
Josef Listík
Jan Kozák