Výbor pro bezpečnost

Výbor pro bezpečnost Open-source Aliance se věnuje aktuálním tématům z oblasti kybernetické bezpečnosti v souvislosti s open source. Členové výboru se 2x měsíčně pravidelně setkávají (v současné době online formou).

Do výlučné působnosti výboru patří:

a) navrhovat, projednávat a propagovat standardy v oblasti bezpečnosti;
b) vytvářet metodické materiály a doporučení v dané oblasti pro Spolek;
c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci v dané oblasti.

Nyní členové výboru pracují na sestavení podkladů pro následné zhotovení prezentační brožury, která bude určena k prezentaci výboru před odbornou veřejností, státní a veřejnou správou.
Dále připravují „kuchařku-desatero“, která bude pro státní správu sloužit jako návod pro přístup k výběru a implementaci open source řešení s pravidly kybernetické bezpečnosti. Bude se zabývat legislativou, technickými specifikacemi a dalšími oblastmi, a to jak z pohledu dodavatele tak odběratele systému.

Předseda výboru:
Petr Smolník

Členové:
Miroslav Wolf
Josef Kratochvíl
Tomáš Hamr
Jiří Batěk
Josef Listík
Ondřej Tichý
Jaromír Žák
Lukáš Přibyl
Antonín Šefčík
Petra Rakič
Ondřej Tichý
Jan Kozák
Marek Najman