Výbor pro digitalizaci ve zdravotnictví

Do výlučné působnosti Výboru patří:

a) navrhovat, projednávat, propagovat a implementovat open-source řešení ve zdravotnictví;
b) vytvářet metodické materiály a doporučení v dané oblasti pro Spolek;
c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci v dané oblasti.

Předseda:
Martin Koníř

Členové:
Lukáš Přibyl
Antonín Šefčík
Michal Rada
Václav Novák
Petr Krucký
Josef Listík
Josef Kratochvíl
Tomáš Hamr
Petr Smolník
TRASK
IBM