Výbor pro e-Government a architekturu

Do výlučné působnosti Výboru patří:

a) navrhovat, projednávat a propagovat aspekty open-source v rámci rozvoje e-Governmentu a architektury v oblasti veřejné správy;
b) vytvářet metodické materiály a doporučení v dané oblasti pro Spolek;
c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci v dané oblasti.

Předseda:
Michal Rada

Tajemník:
Vladimír Dvořák

Členové:
Miroslav Wolf
Josef Kratochvíl
Ivana Hančíková
Jiří Batěk
Petra Rakič
Jaromír Žák
Josef Listík
Tomáš Knížek
Petr Smolník