Výbor pro e-Government a architekturu

Do výlučné působnosti Výboru patří:

a) navrhovat, projednávat a propagovat aspekty open-source v rámci rozvoje e-Governmentu a architektury v oblasti veřejné správy;
b) vytvářet metodické materiály a doporučení v dané oblasti pro Spolek;
c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci v dané oblasti.

Klíčová témata, která jsou náplní práce výboru:

  •            Architektura eGovernmentu a veřejné správy
  •             Architektura informačních systémů veřejné správy a jejich propojování
  •             Architektura sdílených služeb eGovernmentu, včetně otevřených služeb státu
  •            Architektonická otevřená řešení jak pro veřejnou správu, tak pro klienty i pro dodavatele
  •             Architektonické řešení většího zapojení open source a obecně otevřených řešení do veřejné správy
  •            Otevřené metodiky pro tvorbu a rozvoj architektury
  •            Prosazování otevřených architektonických nástrojů
  •            Konzultační a poradenská činnost pro členy Aliance v oblasti architektury

Předseda výboru:
Michal Rada

Tajemník:
Vladimír Dvořák

Členové:
Miroslav Wolf
Josef Kratochvíl
Milan Špičuk
Jiří Batěk
Petra Rakič
Jaromír Žák
Josef Listík
Petr Smolník 
Luboš Fryc