Výbor pro legislavitu

Do působnosti Výboru patří:

b) navrhovat, projednávat a propagovat změnu právních předpisů a legislativy:

b) vytvářet metodické materiály a doporučení v dané oblasti pro Spolek;

c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci nebo veřejné správy v daných oblastech

Členové:
Pavel Dovhomilja
Michal Rada
Václav Pávek
Mgr. Bc. Robert Baxa LL.M.
JUDr. Jan Diblík
Mgr. Pavel Amler
Mgr. Tomáš Chmelka
Mgr. Ondřej Čurilla
Petr Smolník