Výbor technologicko-procesní

Do působnosti Výboru patří:

a) navrhovat, projednávat, propagovat procesní a technologické aspekty využívání a implementace open-source;
b) vytvářet metodické materiály a doporučení v dané oblasti pro Spolek;
c) reprezentovat Spolek vůči orgánům veřejné moci v dané oblasti.

Členové:
Pavel Dovhomilja
Josef Kratochvíl
Miroslav Wolf
Václav Novák
Josef Listík
IBM